1. 1.
    Bir dinde bilinen bir yöntemdir.

    Turan dursun ile aynı kaderi paylaşmamak için susuyorum.
    ... ibik bin zibik as