1. 1.
    Yanaklı bir çocuksa gayet mutlu edecek eylemdir. Çocuğa zarar verilmemesi elzemdir.

    Yaşı küçükse önce anne babasından, sonra kendisinden izin alınmalıdır.

    Mübarek bayram günlerinde, gelen misafirlerle ve gidilen misafirliklerle yapılma katsayısı artan ve insanlara mutluluk aşılayan eylemdir.

    Çocukları sevip gözetmek, değer verip onlara saygı duymak islam dininin de gerekleri arasındadır.
    2 ... yahigewrovski