1. 1.
    farkina varilmayan gercektir.

    selam ve duva ile.
    ... erectov