1. 1.
    sözlükte bir çok yazara şaplak gibi inmesi gereken tepki cümlesi.
    1 -1 ... aflterxosruanrgise
  2. 2.
    bahsedilen aramanın sözlük içi değil genel bilgi aramasından bahsettiğini düşünmemi sağlayan ayipsama olayıdır. Bu genel bilgi ise herkesin ağzına sakız olmuş , herkes tarafından bilinen olayların aranmamasını anlatmasıdır.
    -1 ... asabisin galiba