1. .
  mustafa uğurlu $iiri.

  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat (Lâedri)

  Ben bilmem geceler kaç saat
  Çünkü ne müneccimim ne de muvakkit
  Lakin mübtelâ-yı gamım her vakit
  Yine de bilmem geceler kaç saat

  Ben bilmem geceler kaç saat
  Leyl ü Nehâr diye ayırmam ömrümü
  Ömrüm gecedir, ölümüm gündüz
  Şeb-i yeldâdır hayatım benim.
  4 ... la paz