1. 1.
  Osmanlı'nın yenilikçi, reformist padişahlarından Sultan Abdülmecit 19 yaşındayken haremdeki 14 yaşında bir cariyeye aşık olur. Padişahla cariyenin arasındaki samimiyet o kadar ileridir ki haremde herkesin yanında sözle, elle şakalaşırlar.Bir gün padişah hükümet toplantısındayken ezan okunur ve padişah abdest almak ister. Abdest alırken su dökmesi için o cariyeyi gönderirler.Padişahın yüzü güler ama abdest alırken cariye ibrikteki suyu padişahın başından aşağı döker ve güler. Cariye bu şakayı baş başayken yapsa belki sıkıntı çıkmayacak ama paşaların yanında olunca padişah hiddetlenir.Padişah diğer paşalar yanında olduğu için epey kızar. Haremağasına emir verir. Cariye genç paşalardan biriyle evlendirilip saraydan gönderilir. Fakaaat cariyenin 2-3 aylık hamile olduğu bilinmemektedir. Evlendikten 6 ay sonra bir çocuk doğurur. Rezalet daha fazla yayılmadan olay örtbas edilir. 6 yaşındayken çocuğa da paşa ünvanı verilir.Aradan yıllar geçer. Padişah değişir. Sultan II.Abdülhamid bu gizli şehzadeyi hatırlar. Yaşça kendisinden büyük olduğu için tahtın asıl varisi cariyenin oğludur. II.Abdülhamid, onu saraya aldırtır, unvanlar verir ve gözünün önünden ayırmaz. II. Abdülhamid tedbiri elden bırakmaz. Cariyenin oğlu olan bu paşanın adı Zülüflü ismail Paşa'dır. Hatta bir dönem Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulda müdürlük de yapmıştır.Saraydan kovulan cariyenin oğlu Zülüflü Paşa'nın soyu bugün devam ediyor. Pek tabii ki ünlü bir aile... Billur Kalkavan'da bu ailenin mensubudur.

  Kaynak: Murat Bardakçı
  ... donsuz yazar
 2. 2.
  Bizi altın çağa taşıyacak anahtar bilgidir. Bundan sonrası kolay efenim.
  4 ... solus auctor petrus