1. 1.
  Belirli bir konudan iyi anlayan, o konuda uzman olan, yetiş bize sen lazımsın diye kendisine koşulan kişinin hazırlamış olduğu rapordur.
  2 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  genelde nedense bilmeyen kişilerin hazırladığı rapordur. daha çok rüşvetle bilmeleri sağlanıyor gibi geliyor bana..
  1 ... grillo
 3. 3.
  adli olaylarda olayı araştıran kişinin yazdığı rapordur.
  ... cacik
 4. 4.
  hayalimdeki mesleğin erbabının hazırladığı bilgi verici kağıt.
  ... atsizkovboy
 5. 5.
  (bkz: expert reports)
  ... ucamayanpilot
 6. 6.
  konusunda uzman kişiler arasından seçilen tarafsız sahısların anlaşmazlıklarda çağrılması sonucu hazırladığı rapordur denebilir. uzman kişinin devlette çalışanlar arasından seçilmesi adli olaylarda sıkça karşılaşılan durumdur.
  iş kazalarında mahkemece tayin edilen bilirkişinin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'nda çalışan iş müfettişlerinden birisi olması bu duruma örnek olarak verilebilir.
  ... triple constraint
 7. 7.
  ilgili konunun uzmanı tarafından belge veya belgelere dayandırılarak hazırlanan resmi evrak.
  ... qjack
 8. 8.
  belli bir şablon altında oluşturulan rapor. (%20) kesinti ile dosya başından en az 150 tl (zirai teknik bilirkişi için hakimin belirlediği miktar) alınır.

  örnek:

  --örnek rapor--
  Yukarıda dosya numarası ve konusu belirtilen davada, Mahkemenizce re’sen bilirkişi seçildiğimden yapılan tebligat üzerine keşif günü 04/02/2013 tarihinde mahkeme heyeti ile birlikte dava konusu x ilçesi y Köyü’nde bulunan (x) ada (y) no’lu parsel in niteliği, konumu, diğer parseller ile olan ilişkisi bakımından ...
  --giriş bölümü--

  giriş
  istem
  inceleme
  sonuç olarak dosyalar hazırlanabilir.

  *******************************************************************************

  esas numarasında belirtilen dosya içeriğindeki ada ve parseller (varsa) tek tek incelenerek incelenir.

  dosya içerisindeki parsellerin konumu 'kadastro fen bilirkişisi' tarafından kadastral harita zemine aplike edilerek doğrulanır ve diğer teknik bilirkişiler tarafından ada ve parseller incelenir.
  ... mrtnyc
 9. 9.
  medeni usul hukukunda kesin delil teşkil etmez.
  ... mechuldeniz
 10. 10.
  Mahkemelerde genelde uzun bir süre beklenen rapor. Evet.
  ... aydinoglu 9