bilimi dine alternatif olarak sunmak başlığına bugün entry girilmemiş.