1. 1.
    ikinci Göktürk Devleti'nin altıncı kağanıdır.
    1 ... topuzlu karyola