1. .
    Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin biraraya gelmiş hali.
    ... mendoza