1. 1.
    Behlülün tamam gaçalım deyip uçurumdan fırlatması gerekirdi bu kaşarı.
    ... tenete