bigbangtheory deki ruh hastasi 200 sayfa uludağ sözlük başlığı 50 karakterden uzun. (4 karakter daha uzun)