1. 1.
    sağda solda söylenmeye başlanan söz.
    1 ... erectof