1. 1.
    biat bir sosyal varolma şekli ise de belli zümreler ve kültürlerle sınırlı ve onlara özgüdür. aileden yahut sonradan biat kültürüne mensup kişinin herkesin bir yerlere, kendilerince hiyararşik kişilik kurum ya da sosyal birime görünmeyen açılarda biat ediyor olduğunu varsayması derin bir sosyal yanılgıya işaret eder. Her varoluş biçimi yahut itaat ediş biat değildir. Bunu varsayan kişiler en azından bu bilgiyi haiz olurlarsa değişik varolma amaçlı davranış ve varoluş biçimlerinin varlığına temel bir giriş yapabilirler.

    değil mi sözlük?

    anladın mı lan değişik?!
    ... tulippaa