1. 1.
    suphesiz ki ticaret ile ilgili enteresan sorunsaldir.
    ... erectof