1. 1.
    Verilen bir düzlemde bulunan bir kırık çizgiyi Kesen ve söz konusu düzlem içinde kalmayan bir doğruya koşut olan bir devingen doğrunun ürettiği yüzey.
    ... iskandinav