1. .
    taban adını alan eşlesik, koşut iki yüzü olan ve yanal yüzler adını alan öteki yüzleri tabanın karşılıklı köşelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan birer koşutkıyılı olan çokyüzlü.
    ... iskandinav