1. .
    köşeleri iki koşut düzlemden biri ya da öteki üzerinde kalan çokyüzlü.
    ... iskandinav