1. 1.
  anadolu'da anadolu selçuklu devleti 'nin ortadan kalkmasından anadolu'nun osmanlı egemenliğinde birleşmesine kadar geçen döneme verilen bir ad. 13.yy. sonlarında başlar, 15.yy. ortalarına kadar sürer. hatta söz konusu beyliklerden bazıları 16. yy. a kadar devam edebilmiştir.

  bu dönemin başlangıcını anadolu selçuklu devleti 'nin (kaybettiği) kösedağ savaşı sonrasında moğol egemenliğine girmesinden itibaren araştırmak gerekir. bu gelişmeler sonrası daha önceden seçuklular tarafından anadolu'da iskan edilmiş türkmen beyleri giderek daha serbest kalmış ve süreç içinde bağımsız beylikler ortaya çıkmıştır. otorite anlamında pekçok boşluklar olan, ama aynı zamanda belki biraz da bu vesileyle, anadolu'da zengin ve gayet heterojen öğeler içeren bir kültürel ve toplumsal ortamın oluştuğu ve yaşandığı bir dönemdir. bu dönemde anadolu'dan geçen ibn i battuta gibi seyyahların eserleri de bu konuda farklı bir gözün bakış açısıyla ilginç notlar sunar.
  2 ... usualsuspects
 2. 2.
  feodalitenin daha iyi versiyonudur. avrupanın aksine türk derebeyleri o kadar fitne fesat değildi.
  -1 ... selia
 3. 3.
  (bkz: beylikler döneminde geçen bir dizi)
  -1 ... usualsuspects
 4. 4.
  (bkz: osmanlılardan önce anadolu)
  ... usualsuspects
 5. 5.
  (bkz: karluklar)
  -1 ... erimeyen kardan adam
 6. 6.
  Günümüzde halen,özellikle, belediyelerimizce sürdürülen dönemdir.
  ... swath