1. 1.
    burnunuzla havaya kocaman 8 (sekiz) çizdiğinizde kalibre edilmiş olur.
    ... ne oldu ki