1. 1.
    iki azılı şımarık grubun çarpışması, ben oyumu beyaz yakalı şımarıklığına yatırıyorum. bu kadar yüzsüz olunmaz :(
    ... biktimlan