1. 1.
    Hatta gazilik unvani bile denebilir.
    1 ... templier