1. 0.
    Leke ciflenmeli,koslaya yatırılmalı sonra yıkanmalıdır.
    ... kitsune youkai