1. 1.
    Jüri olmuştur.
    1 ... usualsuspects
  2. 2.
    programın kendisiyle çeliştiğinin resmidir.
    ... seruven44