1. .
    bir kalıp, bir ritüel, bir tabir. tıpkı mösyö tigana, bay demirören, ulusal takım gibi. marjinal görünmeye çalışmanın ve yavşaklığın söyletebileceği şeylerden.
    ... arjen robben
  2. .
    kazım kanat kişisinin, haddi olmadığı halde çarşı grubunu övmeye çalışması ile ortaya çıkan kalıp tümce...
    1 ... ferrole