1. 1.
    Beş iyi imparator ya da Evlatlık imparatorlar , 96 - 180 arasında Roma imparatorluğu' nu bir biri ardınca yönetmiş olan; Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius adlı imparatorlardır. Zalim ve baskıcı halef ve seleflerine oranla daha ılımlı olan politikaları sayesinde yönetimleri boyunca Roma imparatorluğu Pax Romana altınca en müreffeh dönemini yaşamıştır. Bazen bu dönem, aslında Nervo-Trajanic ve Antonine Hanedanlarının Birleşmesinden oluşan Commodus'un da dahil olduğu, Nervan-Antonian Hanedanı olarakta adlandırılır.

    Roma imparatorluğu boyunca, beş imparator dönemi özellikle yönetimdeki yer değiştirmelerin barışçı yollarla yapılması açısından dikkat çekicidir. Her imparator kendi halefini yetenekli varisleri arasından dikkatlice seçerek evlat edinmiş , geleneksel — anayasal değil — hanedan prensiplerine göre eşit yasal bir bağla yakınlık kurularak teknik olarak saygı görmeleri sağlanmış ve böylece yer değiştirmeler sırasında bu dönemin öncesinde ve sonrasında sıkça görülen politik kargaşalar önlenebimiştir. Bu tanımlama Marcus Aurelius' un talihsizce varis seçtiği oğlu Commodus tarafından ispatlanmış ve bazı tarihçiler tarafından (özellikle Edward Gibbon) imparatorluğun çöküşünün başlangıç işareti olarak kabul edilmiştir.

    not: http://tr.wikipedia.org/w...F_%C4%B0yi_%C4%B0mparator adresinden alıntıdır.
    ... stillborn