1. 1.
    bu çocuk öldüğünde dininize göre işlediği günahlar bile günah sayılamayacak kadar küçüktü. nasıl allahsızsınız ki gelip de bu çocuğa böyle hakaret ediyorsunuz. sizin vicdanınızı, insanlığınızı..
    ... dr animo