1. 1.
    yaşlı eli öpe öpe dudağı aşınmış çocuktur.
    ... sonceyrek