1. 1.
    holoskonun tahtını sallayacak eylemdir.

    (bkz: berat ve bir miktar para)
    1 ... mel mel bakan gibson