1. 1.
    bireyselliiğe hayır, kollektif ruhun oluşması adına, bilinçlenme adına birlikte hareket edelim düsturuyla harekete geçmiş yazarlardır. artı cinsiyet ayrımcılığı da yapmıyoruz ha!
    ... ibni maymun