1. 1.
    Öyle güze filmler gördüm, hepsinde takıntı yaptığım ve bam telime vuran nokta atışları vardı ama bir tanesi için "işte bu benim filmimdir" diyemedim.
    Kendi filmini bulmuş yazarlarca diğer yazarlara ihtimal sunabilecek söz öbeğidir.
    ... mimesis