1. .
  21 mayis 2008 yargitay baskanlar kurulu bildirisini protesto etmek amacıyla açılmış bir imza kampanyası: http://benimadimakararverme.blogspot.com/
  ... ethembaki
 2. .
  21 Mayıs 2008 günü, "adına yargı yetkisi kullanmaktan onur duyduğu Yüce Milletiyle paylaşmak gereğini duyduğunuz" bir bildiri yayınladınız. Adına yargı yetkisi kullandığınız bu milletin bir bireyi olarak, kullandığınız yetki ve sorumluluğunuzun çerçevesini hatırlatma ihtiyacı hissettim.

  "Demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti" idealine sonuna kadar inanan, Cumhuriyetin temel niteliklerini benimsemiş, sahiplenmiş ve onları koruyup yüceltme uğruna gayretle çalışan bir birey olarak;

  Toplumun çözüm bekleyen sorunlarının başında gelen yargısal sorunların çözümünde hiç bir katkı yapmayacaksanız,

  işgal ettiğiniz makamlarınızı siyasal görüşlerinize alet edecekseniz,

  Toplumdan "anayasayı değiştireceğim"; vaadiyle oy alan bir partinin yeni anayasa yapma girişimini ve Meclis'in Anayasa yapma yetkisini engellemeye kalkacaksanız,

  Ve bunu millet adına karar verme yetkinizi kullanarak yapacaksanız,

  Yayınladığınız bildiriyle halen Anayasa Mahkemesi'nde dava konusu olan, Anayasa maddeleri değişiklikleri hakkındaki davanın seyrini etkiyelecek şekilde doğrudan yargıya müdahale edecekseniz,

  Ve hatta, Anayasa maddelerini değiştirmek gibi asli yetkisini kullanan yasama organını hedef gösterecekseniz,

  Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde öncelikli olarak yapılması gereken yargı reformuna pozitif katkı yapmak bir yana, sırf AB sürecini baltalamak için reformlara karşı çıkacaksanız,

  Bireyi, devlet dahil her türlü otoritenin baskısına karşı koruyup, onun haklarını temin edecek bir hukuk anlayışını benimsemeyecek; devleti, bireyin ve milletin önünde ve üstünde tutacak ve kararlarınızı buna göre verecekseniz,

  Benim adıma karar vermeyin.
  -1 ... ethembaki