1. 1.
    ukteci tarafından verilen ukte'nin ukteyi dolduracak olan yazardan rica etmesi durumu.
    ... hasmet ibriktaroglu