1. 1.
    u.s. of a.'in iran politikasına tam destek verebileceğini, daha doğrusu her ne isterlerse verebileceğini vaad eden bir adet saray sevdalısı tavizidir.

    "ta 1639'da kasr-ı şirin antlaşmasını yaparken bana mı sordunuz?"
    1 ... baftan