1. 1.
    işyerinde çağırtılan kişinin üst kademedeki kişiye olan sorumsu cümle.
    ... gordonlevyeliman