1. 1.
    her ineğin şanslı olduğu anlamına gelmese de hindistan' da inek olmanın, pek çok yerde insan olmaktan daha değerli bulunduğu aşikardır.
    ... alphonse lavallee