1. 1.
    Sonra ben bildirince küsüyorsunuz..
    ... hasmet ibriktaroglu
  2. 2.
    (bkz: tamam)
    ... asuregibisurat