1. 1.
    Kendisinin farkında olan insandır. Sendir bendir. Bakıyorum da bende akıllanmaz akıl almaz biriyim.
    ... muptezelmuezzin