1. 1.
    kendi şansını kendi yarattığını düşünen küstah bir puşttur. var böyle garabet insanlar.
    1 ... tipsiz pic
  2. 2.
    güruhu put, üslubu kusurlu, düsturu şuursuz, vukusu bedbah, mümkün-ül vücudu ahval bir şahsiyettir.
    ... 1 618