1. 1.
    belleğin nasıl inşa edildiğine dair önemli bir kuram vardır, nietzsche'ye ait. acı'yla arasında kurduğu ilişkide:
    "kim insan denilen hayvan için bir bellek yaratır? bu biraz körelmiş, biraz da abuk subuk, bir anlık anlama yetisinde, bu etli kemikli unutkanlıkta, orada kalması için nasıl iz brakılır?... bellekte kalan şeyi yakmalı: ancak acı veren kalır bellekte - işte budur, yeryüzündeki en eski (ne yazık ki, aynı zamanda en uzun süren) psikolojinin temel tezi... kansız, işkencesiz, kurbansız yapamaz. "

    bellek beni doğası gereği, imkansızın sınırı, sınırın sınırı olarak yabancı ile yüzleştiren varlığım... evimde hiç huzur kalmadı. kapımı belleğe aralarken zile basanın öteki olduğunu görüyorum, mercekli delikten.
    1 ... diablerie