1. 1.
    Yapışması gerekendir. Çiftlik sanıyorlar burayı.
    ... be happy yine yine yeniden