1. .
    Belgin tümlevin başladığı sınırı belirten ve simgenin altına konulan değer.
    ... iskandinav