1. 1.
    iBB şirketlerinden BELBiM ve Enerji A.Ş’nin 2018 yılında çalışanlarına ve ailelerine şirket bütçesinden yaptırdığı yüz binlerce lira tutarındaki özel sağlık sigortası Sayıştay'a takıldı. Sayıştay, kamu şirketi durumunda olan BELBiM ve Enerji A.Ş.’de çalışan genel müdür ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri için sağlık sigortası yaptırılmasının mümkün olabileceğini ancak özel sektörde bile aile fertlerinin bu şekilde sigorta kapsamına alınmadığını vurguladı.

    ▪︎ detaylar:

    http://www.cumhuriyet.com...n-kotu-koku-uzerine..html
    ... traveler of secret moments