1. 1.
    yeniçeriliktir. çünkü yeniçerilerin tamamına yakını bektaşidir. o yüzden resmi tarih, yani bugünkü iktidarın temelini atan kenan evren darbesi, ders kitaplarında yeniçerileri kötü gösterir. özellikle çöküş dönemindeki deli, çocuk, hain padişahlar ve şehzadeler iyi gösteren tarih kitapları, kabahati yeniçerilere atar. yeniçeri katliamını vakayı hayriye diye niteleyen yalnızca padişahlardır.
    1 ... david addison