1. 1.
  "Bugüne kadar hiç kimse Alevi geleneğinden gelenler de dahil olmak üzere, camiden başka bir mabet söylememiştir. Benim gördüğüm şey şu; Biraz Aleviliğin ne olduğunu bilmeyen bazı kesimler kendi ideolojik dünya görüşlerini Alevilik yerine
  ikame etmek suretiyle bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Bence Aleviler’in asıl kaynaklarına baksınlar. Alevilik konusunda yetkin olan uzmanlara sorsunlar"..

  Bugüne kadar Aleviliği hiç kimsenin ayrı bir din olarak takdim etmediğini vurgulayan Bozdağ, "Bunun şimdi yapılmasının bir cahillik olduğunu düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki Alevi kardeşlerimiz bu toprakların, tarihimizin içinde yer alan, islam’ın farklı bir yorumu olan kardeşlerimizdir. Hep beraberce, kardeşçe yaşadık. O nedenle bu tür açıklamaları bilgisizliğe yormak istiyorum" dedi..

  efendim ilk defa tastamam hak verdim. kutluyorum.
  2 -1 ... beri bak
 2. 2.
  altına imzaların atabileceği hak veriş. altına imzamı atabileceğim demeç.

  http://inciswf.com/1296851737.swf
  ... babacarlos
 3. 3.
  vermeye başladın mı arkası gelir durumuna örnektir.
  ... reymen