bugün

bildiğin delidir.
okeyde taş çalandır. görenler keremet sanır, lazım olan taş eline geliyor diye.
pkklilar ve cemaatçiler adeta taparlar bu şahısa. risaleinur u yazmistir balon bir şahsiyettir.
bakın ben küçük peygamberim demenin güneş görmüş hali.
yaşadığı dönemde millete kürtlüğü aşılamış günümüzde de yerini fetullah gülen'in aldığı şahsiyet.
kısaca kürt said. adi bir din sömürücüsü, ona göre kur-an ondan bahsetmekte ve onun yazdığı kitabı açıklamakta.. ayrıca kürtçülüğü aşılamış bir piç.
ağaçta yaşayan adamdır.
insanlık fakirlik, ayrımcılık ve cahilliği yenerse kurtulur.
ilimini almak için kitaplarını okuyunuz. kitaplarını okumayan 3-5 götü kırık iftira atsada aslında bir bok bilmeyen insanlardır . kürtlüğü aşılama olayı tamamen yanlıştır ve şeyh said e isyan çıkarmaması konusunda sözler etmistir . kürt teali cemiyetinden gelen daveti reddetmiştir ve bir zamanlar ittihat ve terakki cemiyetinde yer almıştır. dediklerimin hepsi kanıtı olan ve vikipedide yazan şeyler inanmayanların bir özel mesaj uzağındayım.

edit: bilmeyenler için ittihat ve terakki cemiyetinin ideolojisi türkçülüktür.

edit2: arkadaşlar radyoyu meleklerle cinlerle açıklamış kurşunu durdurmuş diyen kişilerden uzak durun asılsız yalan şeyler felsefî biyoloji kozmoloji ve daha çok fazla konudaki yazılarını okumayanlar cahil atelerdir ancak.
sobayla kuzineyle konuşan deli.
nurculuk denen sayıklama isimli makaleyi akla getirmiştir bu başlık şimdi.

--spoiler--

"uyanın! radyoyu melekle açıklamaya kalkan bir budâlanın mürîdi olarak eşe dosta, dosta düşmâna karşı gülünç olmayın. müslümânlık, temeli atılmış, büyük bilginlerini yetiştirmiş, tedvîn olunmuş bir dindir. onun yeni baştan açıklanması için kürt sâid gibi maskaralara ihtiyâç yoktur.”

--spoiler--
bu gibi adamlara itibar edenler istisnasız sorunlu tiplerdir. hacı hocalardan medet ummak için çok çaresiz olmak gerekir zira.
kendisini üstad edinmeye çalıştığım zat-ı muhterem. hakkında konuşanlar en ufak bir araştırma yapmadan sağdan soldan kahvehane muhabbetiyle eleştirmeye çalışıyorlar. bir aç oku da öyle konuş bre.
Kurşun falan büken bu muydu.
üstaddır. hakkında kötü konuşulanlar yalandır. adamın büssürü kitabı bile var amk.
kürtçü bir meczuptan ve din sapkinindan başka bir şey olmayan, bir zavallidir.

Kürtçü Said,Nur risaleleri adı verilen cehlin ve taassubun örneği ingiliz planı çalışmayla bir din mürşidi gibi ortaya çıkmaya başarıyordu.

Beni en çok üzen ise yüzbinlerce gafil Türk’ün, onun arkasından gitmesi, onun cahilce ve haince öğütlerine körü-körüne boyun eğmesidir.

Said Ölürken

"ŞEYHiM EKREMiM SAiT'iN iNTiKAMINI TÜRK ÇOCUKLARINDAN ALDIM"

der Nasıl almıştır?

Türkleri Milliyetlerine düşman ederek almıştır.

Kadını şeytanın askeri sayarak evlenmeyi yasak eden dinin, Zerdüşt dini olduğunu bilmeyen mankurtlara ne demeli?

Saidi Nursi Birinci Dünya Savaşı’nda Hırstiyanlar için,

“KAFiR DE OLSALAR, ONLAR HAKKINDA RAHMET-i iLAHiYE’NiN MÜKAFATLARI VARDIR”

diyor.

Yine işaratül icaz’da yine Hıristiyanlara seslenir

“KUR’AN SiZE BÜTÜN BÜTÜN DiNiNiZi TERK ETMEYi EMRETMiYOR. ANCAK iTiKATINIZI iKMAL VE YANINIZDA BULUNAN ESASAT–I DiNiYYE ÜZERiNE BiNA EDiNiZ"

diye teklifte bulunuyor.(işaratül icaz s.55)

Bu ingiliz Mi6 projesidir neden mi?

Çünkü Kur’an, Hristiyanlar’a dinlerini terk etmelerini,Tevhid’e koşmalarını, Kur’an’a inanmalarını, Hz. Muhammed’i kabul etmelerini emreder.

Halbuki Said-i Nursi Hristiyanlara “bütün bütüne dininizi terk edin” diye çağrıda bulunan Kur'an'ı adeta tahrif ederek, tam tersini yansıtır:

Eğer Hristiyanlar dinlerini tam olarak terk etmeyeceklerse yüzde kaç Müslüman olacaklardır? Yüzde on, yirmi, otuz?!

Tam olarak dinlerini terk etmeyen, biraz Hristiyan, biraz Müslüman, biraz şundan, biraz bundan gibi bir itikat anlayışı Kur’an’da, yok.

Böyle bir inanca sahip bir kişinin inandığı dinin adı islam değildir. Bu bir proje olarak 1900'lerde ingiltere tarafından üretilmiştir.

HIRiSTiYANLIK TARZI BiR iSLAM ANLAYIŞI

Bu gün iki tehlike vardır birisi bu diğeri Taassup haline sokulmuş insanları koyun gibi kesen anlayış.

Saidi Nursi askerlik kurumuna karşıdır :

“ASKERE GiTMEK YERiNE KUR’AN ÇALIŞMAK ZAMANI iYi DEĞERLENDiRMEKTiR ” (Lem’alar,100)

Nursi Amerikancılık yapıyor ABD'ye:

"HRiSTiYANLIĞIN SAĞLAM KURALLARINI SÜREKLi SAVUNAN HÜKÜMET” diyor(Kastamonu Lahikası 76–78, 27.mektuptan)

Saidi Kürdi burda Amerikanın dünyanın en kuvvetli devleti olduğunu ve dini hakikatlere sahip çıktığını iddia ediyor
( Kast.Lahikası 76–78, )

Said:
"Emirdağ Lahikası I/278,27. mektuptan Sabık Reis–i Cumhur’a ve üç makama gönderilen istida" da ATATÜRK'E DECCAL DiYOR

Bakınız bu alçaklığı nasıl yapıyor:

"ÖLMÜŞ GiTMiŞ DÜNYADAN VE HÜKÜMETTEN ALAKASI KESiLMiŞ BiR ADAM HAKKINDA OTUZ SENE EVVEL HADiS–i ŞERiF’iN iHBARiYLE KUR’AN’A ZARARLI BiR ADAM ÇIKACAK DEMiŞTiM.SONRA MUSTAFA KEMAL’iN O ADAM OLDUĞUNU ZAMAN GÖSTERDi"

SAiD-KÜRDi

Said başka yerde

"Hadis Şerif’in haber verdiği Deccali,hayat ve mematiyle gösteren Mustafa Kemal Atatürk'e ‘din yıkıcı Süfyan" diyor

Atatürk'e deccal dediği bölüm

"Emirdağ Lahikası I,50–51; 27 Mektuptan Mahkeme–i Kübra’ya Şekva ve Müdafaatın .., Ayrıca Müdafaalar, 226–227"

SAiT NURSi'YE GÖRE ELEKTRiK KONTAĞINI FiZiK iLMiYLE AÇIKLAMAK DiNE AYKIRIDIR, KUR'ANA TERSTiR
(Sait Nursi, Ramazan Risalesi, s.1-15..)

SAiD NURSi, KENDiSiNi MEHDi’NiN ÖNCÜSÜ BiR MEHDi OLARAK GÖSTERMEKTE ATATÜRK'Ü DE DECCAL OLARAK ANLATMAKTA (Şualar, 5. Şua)

Said-i Kürdi yine ingilizlerin işgal planına uygun olarak bir Kürdistan kurulması amacıyla "Kürt Teali Cemiyeti" kurucuları arasındadır.

Şeyhülislüam Mustafa Sabri Anlatıyor

Sözde islamcıların kutup saydıkları Vatan hainlerinden ingiliz dostu Mustafa Sabri yurt dışına çıktıktan sonra bazı yaptıklarından utanır.

"TÜRKLÜKTEN iSTiFA EDiYORUM"

sözünün mucidi Mustafa Sabri Türklüğünü hatırlar Said-i Kürdi denilen şahsın yaptıklarına dayanamaz ve yazar!

MUSTAFA SABRi

"Saidi Kürdi meselesini tetkik ederken başlıca iki nokta üzerinde durmak icabeder.Birincisi küfre kadar varan sözleridir. "

"ikincisi ise; SAiD’in izharı keramet etmesi ve sureyi Nurun asıl muhatabının kendisi olduğu hakkındaki zu’mu batılı.. "

MUSTAFA.SABRi

Müritlerinin sözleri mücmelen şunlardır :

"SAiT LAYUHiTiDiR,HATASIZDIR, YANILMAZ VE GÜNAH iŞLEMEZ.RESULÜ EKREMDEN SONRA ALEMi iSLAMDA BÖYLE SAiD DEN BÜYÜK BiR ADAM GELMEMiŞTiR.SÖZLERi AYNEN KUR’ANDIR. BEŞERiYETi, RiSALEYi NUR VE SAiT KURTARACAKTIR."derler

(M.Sabri anlatıyor)

Sait ise müritlerinin hilafına Birincisi : Eski Sait’tir.Kürtçülük meselesiyle uğraşmış ve siyasete dalmış Saiti Muhti’dir.Diğeri de Lahuyti:

"Said-i kürdi, yaşadığı ömrün bir kısmı için hata diyor.Müritleri ise onun tırnaklarını ve saçını saklayarak bir kudsiyet izafe ediyorlar"

Eski Şeyhülislüam M.Sabri şöyle devam ediyor:

"SAiT,KÜRT CEMAATINDAN, ŞAFii MEZHEPLi, NAKŞi TARiKATLI, OKUR FAKAT YAZMAZ, iMLA BiLMEZ SEKSEN SENE iÇiNDE YAŞADIĞI MiLLET OLAN TÜRK’ÜN LiSANINA HAKKIYLA VAKIF OLAMAMIŞ, FELAKETTEN FELAKETE SÜRÜKLENMiŞ BiR ADAMDIR. HALBUKi DELi SAiD’iN iLiM VE DiYANETLE NE ALAKASI VAR ? BÜYÜTTÜKÇE BÜYÜTMÜŞ VE BU GÜNE KADAR GELMiŞTiR."

"KÜRTÇÜLÜK UĞRUNDA KENDi PADiŞAHINA SÖVECEK KADAR AKIL VE iMANDAN NASiPSiZ SAiT, MÜÇTEHiDi MÜBEŞŞiR VEYA KUTBU AZAM OLARAK GÖRÜNÜYOR"

M.Sabri

"KENDiNi KURANI AZiYMMÜŞŞANIN MÜDAFii GiBi GÖSTEREN SAiT BiZZAT KENDiSi KURANI AZiYMÜŞŞANA MUHALEFET ETMEKTEDiR"

"RiSALELERiN YAZILIŞI DA PEK ACAYiPTiR. BiLMEM KAÇINCI LEM’ANIN KAÇINCI ŞUASININ ŞU MEYVESi ZÜHRE YILDIZINDAN GELMiŞ BEŞiNCi NOKTASI"

M.Sabri

"Bunlar birleşerek Kuran cüzlerine imtisal derecesine, Lemaat, Şuaat, Mektubat vs. Olacakmış.. Sözleri de “Sözcat” olmasa bari" M.Sabri

"DAMARINDA BiR DAMLA TÜRK KANI OLAN HER MÜSLÜMANA, BU ADAMIN MASON VE KOMÜNiST KADAR TEHLiKELi OLDUĞUNU EHEMMiYETLE HATIRLATIRIM"

Mustafa Sabri‘nin dahi Said hakkında söyledikleri belli iken Said’in yolundan gitmek düşündürücüdür.
bir asrın favorisidir.
dinci bir k*rt
k*rtçülük politikası tutmayınca nurculuğa geçmiştir.
Atatürk Devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin düşmanıdır.
Acımasız yorumlar bunlar. Risale-i Nur gerçekten kalbe dokunur. Ayrıca özgür bir kürt milleti kurmaya çalışmıştığı doğrudur. Kürt ise bunu yapmaya çalışması doğaldır. Allahu alem diyelim.
Pek çok Sözlük yazarinin anlayamayacagi kadar büyük bir insan.
iyi hoş güzel şeyler söylemiş kişi . ama 6000 sayfalık kitapların 1 kelimesi 1 harfi bile değiştirilemez denmesi .

orası biraz acaip.
Eğer şu an hayatta olsaydı büyük üstad, rte ve hocaefendi ile beraber islam devletini kurmuş ve kemalizleri de denize dökmüştük. Nisalar ve erkekler beraber cima eyleyip, raks edemezdi. 5 vakit namazlarını eda ederlerdi. Özlüyoruz üstad.
sözünü etmeye değmeyecek bir kişidir. yoruma bile gerek yok.
28 yıl hapislerde mahvoldu hiç bir gün devletine isyan etmedi hemde kürttü ve davasından taviz vermedi elinde kaynak yokken bu kadar güzel eserler ortaya çıkardı.
Eğer kitaplarını okuyup anlamışsanız deli olmadığını ve zekasının hatta cesaretinin boyutuyla alimlikte olan yerini hak ettiğini anlarsınız. Aynen onun söylediği gibi o kitapları okuyan bu zamanın mühim alimi olur. Çünkü insanların bildiklerindeki basitliği görüyorum ve üzülüyorum ama bu adamda o basitlik yok. Yanlış anlaşılmasın ahali, ben zekiyim, ben alimim, ben üstünüm diye bir düşüncem yok ve dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece kendimi eğitiyorum ve düşüncelerimi paylaşıyorum.
güncel Önemli Başlıklar