1. 1.
    cevabı bedelli yapan pembe damgalılardan beklenen sorunsaldır. siz ses içinde uyuyamazsınız yoksa.
    -2 ... kan tutan kasap