1. 1.
    gayrimüslimler'den askerlik yapmamanın bedel'i olarak toplanan geleneksel cizye vergisi tanzimat ile kaldırılmıştı. fakat kültürel kodlar üst yapının yeni düzenlemelerile her zaman el ele gitmemiştir. ileriye doğru yapımış hukuki değişikliklerin uygulamada geri kalması sıkça görülen bir durumdur. neyse. tanzimat ile birlikte hukuken cizye vergisi kaldırılmışsa da onlara silah vermeyi geleneksel kalıplar içinde uygun görülmemesi cizye vergisinin "bedelat-ı askeriye" adı altında toplanmasına neden oldu.

    işte bedelli askerlik dediğimiz şey. yani onun jineolojisi.
    1 -1 ... cunku ask yazilgandir