1. 1.
    florance değil mazlumun ahı. darısı gerisine.
    ... seruven44