1. 1.
    eşyanın tabiyatına aykırıdır.
    1 ... judas